come back

COME BACK

Ett dansfilmsprojekt till förmån för Cancerforskningen


come back skapades som en del av vårt projekt "Jag väntar här" där vi ville sätta fokus på hur det är att vara anhörig till någon som har en allvarlig sjukdom och belysa tabubelagda ämnen som sorg, svaghet och döden.


Filmen har visats på Dansens Hus under Stockholms Dansfilmsfestival.

Koreografi: Framework Dancing Art

Musik: Natalie Migdal

Dansare: Catrin Jonasson, Veronica Lidén


Framework har en pågående insamling till cancerforskningen via Cancerfonden.

Välkommen att ge en gåva.

Jag väntar här"Döden betyder ingenting,

Jag har bara dragit mig tillbaka till ett annat rum. Jag är jag och Du är Du.

Allt vi var för varandra det är vi fortfarande.

Nämn mig vid mitt vanliga, familjära namn.

Tala till mig på samma sätt som Du alltid brukade. Ändra inte Ditt tonfall, håll sorgen borta från Din röst.Skratta tillsammans med mig, som vi alltid brukade skratta åt vardagens små ting.

Var med mig, le med mig, tänk på mig,

bed för mig! Låt mitt namn fortsätta att vara en del av Din vardag. Livet betyder detsamma.

Ingenting har skett som förändrar det.

Livet går vidare därför att det måste gå vidare. Döden är ju bara ett avbrott i vår gemenskap. Varför skulle Du sluta att tänka på mig bara därför att Du inte längre kan se mig?Jag väntar på Dig för en kort stund alldeles i närheten.Allt är bra.”


Henry Scott Holland