Kalendarium

2020

M A R S

7/3


Filminspelning Känslolabyrinten!

kl 11.00 & 13.00

SITE, Farsta Strand


Vill du delta som publik?

Maila oss på info@fwda.se

12/3


nslolabyrinten

kl 10.00, 11.00 & 13.00

Ärstaskolan, Eskilstuna

20/3


nslolabyrinten

kl 10.00 & 11.00

Gökstensskolan Eskilstuna

25/3


nslolabyrinten

kl 10.00 & 11.00

Ärla skola, Eskilstuna

30/3


nslolabyrinten

kl 11.00 & 13.00

Edvardslundsskolan, Eskilstuna

10/3


nslolabyrinten

kl 10.00, 11.00 & 13.00

Ärstaskolan, Eskilstuna

18/3


nslolabyrinten

kl 10.00, 11.00 & 13.00

Gökstensskolan Eskilstuna

23/3


nslolabyrinten

kl 11.00 & 13.00

Gökstensskolan Eskilstuna

26/3


nslolabyrinten (utdrag)

kl 10.57

Jojjodagen, Söråkers Folkets hus

31/3


nslolabyrinten

kl 10.00, 11.00 & 13.00

Edvardslundsskolan, Eskilstuna

11/3


nslolabyrinten

kl 10.00, 11.00 & 13.00

Ärstaskolan, Eskilstuna

19/3


nslolabyrinten

kl 10.00, 11.00 & 13.00

Gökstensskolan Eskilstuna

24/3


nslolabyrinten

kl 10.00 & 11.00

Gökstensskolan Eskilstuna

27/3


nslolabyrinten

kl 10.00 & 11.00

Ärla skola, Eskilstuna

A P R I L

1/4


nslolabyrinten

kl 11.00 & 13.00

Edvardslundsskolan, Eskilstuna

15/4


nslolabyrinten

kl 10.00, 11.00 & 13.00

Tegelvikens skola, Eskilstuna

23/4


nslolabyrintens Skolgårdsworkshop

kl 10.15 & 12.40

Hällby skola, Eskilstuna

28/4


nslolabyrintens Skolgårdsworkshop

kl 10.15 & 12.40

Hällby skola, Eskilstuna

2/4


nslolabyrinten

kl 10.00 & 11.00

Edvardslundsskolan, Eskilstuna

21/4


nslolabyrintens Skolgårdsworkshop

kl 10.15 & 12.40

Hällby skola, Eskilstuna

24/4


Känslolabyrinten 

kl 10.00, 12.00 & 13.15

Gubbängsskolan


29/4


Känslolabyrinten 

kl 10.00, 12.00 & 13.15

Gubbängsskolan


14/4


nslolabyrinten

kl 10.00, 11.00 & 13.00

Tegelvikens skola, Eskilstuna

22/4


nslolabyrintens Skolgårdsworkshop

kl 10.15 & 12.40

Hällby skola, Eskilstuna

27/4


nslolabyrintens Skolgårdsworkshop

kl 10.15 & 12.40

Hällby skola, Eskilstuna

30/4


Känslolabyrinten 

kl 10.00, 12.00 & 13.15

Gubbängsskolan


K A L E N D E R N    U P P D A T E R A S    L Ö P A N D E